Personeelsbestand

 

Plannen van personeel, bijscholen, hiring and firing.

Werk aan een organisatie die klaar is voor de toekomst

Zorg dat uw personeelsbestand voldoet aan de verwachtingen voor de toekomst.
Concetti neemt voor u het personeelsbestand onder de loep vanuit een ICT-perspectief en analyseert of uw organisatie kan voldoen aan de verwachtingen en ambities voor de toekomst. Waar nodig kunnen wij zorgen dat de organisatie versterkt wordt.

Wij bekijken wat de verwachtingen zijn, wat voor orderportefeuille er ligt, wat voor lopende werkzaamheden er zijn en op wat voor manier het bedrijf in de toekomst kan groeien. Dit wegen wij af tegen de technische staat van de organisatie. Hoe ziet de samenstelling van ICT-personeel eruit, welke kennis dient er binnen de organisatie aanwezig te zijn, wat voor specialismen zijn er nodig en wat voor vaardigheden zijn belangrijk? Zodoende kunnen wij duidelijk in kaart brengen wat de sterke punten binnen de organisatie zijn en op welke punten er verbetering nodig is.

Vervolgens kunnen wij u gedegen advies uitbrengen over de manier waarop het personeelsbestand versterkt kan worden. Wij kunnen u helpen met het werven of juist afvloeien van personeel, maar ook met het trainen van de huidige medewerkers. Onze focus ligt altijd op het opleiden en bijscholen van personeel, omdat dit in de meeste gevallen voordeliger en efficiënter is dan het ontslaan van personeel en aannemen van nieuwe krachten.

Wat doen wij:

  • - Het personeelsbestand onderzoeken
  • - De ambities en verwachtingen analyseren
  • - De sterke en zwakke punten in kaart brengen
  • - Bijsturen doormiddel van opleiding
  • - Werven van tijdelijk of vast ICT-personeel


Wilt u een personeelsbestand dat kan voldoen aan de ambities? Neem dan snel contact met ons op voor meer informatie.